Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület

Tagdíjfizetési és edzéslátogatási szabályzat

TAGDÍJFIZETÉSI ÉS EDZÉSLÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

 1. A Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület (Klub) minden utánpótláskorú játékosának megfizetési kötelezettsége van.
 2. A tagdíjat a Klubból való kilépésig kell fizetni.
 3. Ha a játékos nem látogatja az edzéseket, ez nem mentesíti a havi tagdíj fizetése alól.
 4. A havi tagdíj a Klub tulajdona. A befizetett havi tagdíj a játékosnak nem jár vissza.
 5. A havi tagdíj mértékét az egyesület vezetősége határozza meg.

Havi tagdíj

 1. A bajnoki szezon folyamán a díjfizetési időszak a tárgyév szeptember hónapjától a következő év június hónapjáig tart (tíz hónap).
 2. A havi tagdíjat az adott hó 1. és 30. napja között kell megfizetni.
 3. Havi tagdíjat minden körülmények között fizetni kell. Akkor is, ha a játékos az adott hónapban bármilyen előre be nem jelentett okból nem látogatta a Klub edzéseit, rendezvényeit. (Az okok közé tartozik a betegség, sérülés, tanulmányi eredmény változása, más elfoglaltságok is!) A havi tagdíj átmeneti elengedésére, átütemezésére, mérséklésére a Klub elnöke írásban engedélyt adhat.
 4. Új játékos esetében az első hónap ingyenes, a második hónaptól kell a havi tagdíjat fizetni.

Rendkívüli díj

 1. Minden, a játékos által a havi tagdíjon kívüli befizetés rendkívüli díjként kezelendő.
 2. Egyes játékosok, játékosok csoportjai, vagy az egész egyesület játékos állománya részére a klub vezetősége indokolt esetben rendkívüli díjat írhat elő.

Ilyen indokolt eset lehet pl.:

 • a játékos általi rongálás fedezetére kiszabott rendkívüli díj
  • a játékosok csoportjából álló, csapat(ok) működtetéséből eredő rendkívüli költségek fedezetére kiszabott rendkívüli díj
  • a Klub teljes játékos állományára kiterjedő, a Klub központi költségvetését érintő nem várt gazdasági esemény fedezetére kiszabott rendkívüli díj

A havi tagdíj megfizetése

 1. A játékos a havi tagdíj megfizetésekor az erre a Klub könyvelésében rendszeresített űrlapot aláírja, vagy a havi díjat banki átutalással teljesíti.
 2. Űrlapon történő befizetés esetén a Klub képviselője a havi tagdíjat csak akkor veheti át, ha a befizetéssel együtt az űrlapra a játékos vagy törvényes gondviselőjének aláírása felkerült.
 3. A játékos vagy az egyesület vitás esetben a havi tagdíj befizetését utólag e módszerrel igazolhatja.
 4. A Klub havi tagdíj beszedésére jogosult képviselője űrlap hiányában nem vehet át havi díjat.
 5. A játékos a havi tagdíjat a Klub 10400463-50526552-76891005 számú számlájára átutalással is megfizetheti.

Késedelmes fizetés esetén alkalmazható szankciók

 1. A játékos tudomásul veszi, hogy havi tagdíjtartozását a Klub peres úton behajthatja.
 2. Kéthavi tagdíjtartozás esetén a Klub elnöke a klubtag játékjogát, háromhavi tagdíjtartozás esetén az edzéslátogatáshoz való jogát az elmaradás kiegyenlítéséig felfüggeszti.

 

Jelenlétre vonatkozó szabályok

 

Az egyesület elvárása, hogy a játékosok az edzéseken megjelenjenek. Az edzéseken való megjelenésről edzéslátogatási kimutatás készül az edzők által vezetett jelenlétiívek alapján.

 

 1. Az edzéseken az edzők jelenléti íveken vezetik a jelenlétet. Ahhoz, hogy az esetleges hiányzás igazoltnak minősüljön, a szülőnek még az edzés megkezdése előtt jeleznie kell az edző felé (telefonon, emailben, facebookon), ha gyermeke betegség vagy iskolai elfoglaltság miatt nem tud részt venni az edzésen.
 2. 60%-os jelenlét alatt a játékos a következő hónapban versenyeken/mérkőzéseken nem léphet pályára.
 3. 75%-os jelenlét alatt egyesületi támogatás nem igényelhető (cipők, családi kedvezmény, stb.).
 4. A teljes éves edzéslátogatást 60% alatt teljesítő játékosoknak nyári táborok díjaira egyesületi támogatás nem igényelhető. (példa: 2018-as balatoni táborban az egy főre eső költség kb. 60000 ft volt, ebből az egyesületi támogatás kb 25000 ft/fő)
 5. Súlyos sérülés esetén, a sérülés időtartama alatt a játékos nem szerepel a jelenléti íveken, így hiányzása a nyilvántartott jelenlétét nem befolyásolja.

 

 

 

 

Dunaújváros, 2018.08.28.

 

 

Boda Gábor

elnök