Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület

Házirend

Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület

1.

Játékosaink az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt a Klub színeit képviselik.

2.

Az edzésre a kezdés előtt 15 perccel kell megérkezni.

3.

A foglalkozásokon lehetőség szerint a Klub hivatalos öltözékében kell részt venni.

4.

Az edzéseken a játékosra bízott szereket, felszerelési tárgyakat csak rendeltetésszerűen szabad használni.

5.

A terem és az öltözők rendjének megőrzése minden játékos kötelessége.

6.

A gyakorlatokat minden játékos köteles legjobb tudása szerint elvégezni.

7.

Az edzésekről való távolmaradást az edző(k) felé jelezni kell (e-mail, telefon, személyes értesítés).

8.

A mérkőzésekre a csapatlista összeállítása az edző(k) kizárólagos feladata.

9.

Az edző(k) által kijelölt játékosoknak a mérkőzésen kötelező a megjelenés.

10.

Ha egy játékos előrelátható okok miatt nem tud szerepelni az adott mérkőzésen, köteles értesíteni az edző(ke)t legkésőbb a csapat kijelölésekor.

11.

Ha a kijelölt játékos önhibáján kívül nem tud részt venni az adott mérkőzésen, erről a lehető legrövidebb időn belül telefonon értesítenie kell az edző(ke)t.

12.

Ha a mérkőzésen egy játékos előre nem jelzett hiányzása miatt a csapat (Klub) a Szövetség részéről büntetést kap - mérkőzés elvesztése, pontlevonás, kizárás -, a vétkes játékos fegyelmi büntetésben részesül.

13.

A büntetés mértékét a Klub vezetése és az edző(k) állapítják meg.

14.

A mérkőzés hivatalos kezdési ideje előtt 30 perccel a játékosnak a helyszínen átöltözve jelen kell lennie.

15.

A mérkőzés hivatalos személyiségeivel szemben sportszerű és együttműködő magatartást köteles tanúsítani (játékvezetők, asztalszemélyzet, szövetségi képviselők, edzők).

16.

A mérkőzésen a sportszerűség és a Fair Play szellemében kötelesek viselkedni.

17.

A mérkőzés után az ellenfélnek kötelező gratulálni.

18.

Az edzéseket látogató szülőknek tiszteletben kell tartaniuk, hogy az ott folyó szakmai munkába nem szólhatnak bele.

19.

Észrevételeikkel az edző(k)höz, vagy a Klub vezetőihez kell fordulniuk.

20.

A problémák megbeszélésekor törekedni kell a konstruktív megoldásokra.

21.

A szülők a Klub munkájának előmozdítása érdekében javaslatot tehetnek a klubvezetés felé.

22.

A Klubhoz tartozó szurkoló szülők a gyermekek előtt kötelesek példamutatóan sportszerű magatartást tanúsítani.

23.

A szülők segítsék az edző(k) pedagógiai munkáját, mozdítsák elő a csapaton (Klubon) belüli közösség építését. Tartózkodjanak a gyerekek bárminemű minősítésétől.

24.

Ebben a szellemben vegyenek részt a Klub kiegészítő programjaiban, illetve biztosítsák gyermekük részvételét az eseményeken.

25.

A Klub a klubélet eseményeiről hivatalos formában a www.dragons.hu honlapon tájékoztat.

26.

Ezen felül az edző(k) és a klubvezetés Facebookon vagy e-mailben is tájékoztathatja a szülőket, játékosokat, szurkolókat.